سیم کشی

 

وظیفه انتقال فرمانهای اجزائ مرتبط با مجموعه کولر خودرو و نیز برق رسانی به این اجزا بر عهده درخت سیم کولر میباشد لازم بذکر است در خودرو های جدید معمولا تمام فرامین توسط

 ای سی یو و بوسیله درخت سیم اصلی خودرو انتقال داده میشوند

 

.