آزمایشگاه کالیبراسیون

 

کالیبراسیون کمیت ابعاد و اندازه برداری: کولیس، میکرومتر، گونیا، ساعت اندازه گیری

کالیبراسیون کمیت گشتاور : شرح در گواهینامه تایید صلاحیت

کالیبراسیون کمیت فشار :  شرح در گواهینامه تایید صلاحیت

کالیبراسیون کمیت دما :  شرح در گواهینامه تایید صلاحیت

کالیبراسیون کمیت زاویه :  شرح در گواهینامه تایید صلاحیت

کالیبراسیون در محل مطابق با درخواست مشتری

ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه استقرار و تجهیز آزمایشگاه های کالیبراسیون و آزمون

خدمات آموزش در زمینه الزامات آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون بر اساس ایزو آی ای سی 17025

ارائه تخفیف به مشتریانی که برای اولین بار با این آزمایشگاه همکاری می نمایند

امکان بازدید از کلیه آزمایشگاه های این شرکت با هماهنگی قبلی

ارائه خدمات در اسرع