تماس با آزمایشگاه

 

آدرس

 کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج، بلوار ایران خودروی جنوبی، انتهای خیابان زامیاد، بلوار گلستانک، پلاک 3

 

تلفن: 44191600-021

فکس: 44191700-021

واتساپ: 09128015746

lb@cooleriran.ir :ایمیل