پیام مدیر عامل

 

 

بنام خدا

 

 همواره وجود مدیران و پرسنل پرتوان، متعهد و کوشای شرکت تولیدی صنعتی کولر ایران در تمامی موقعیتها نقطه اتکای شرکت بوده است، قابليت هاي سیستمی كسب شده و شیب پیشرفت شرکت تولیدی و صنعتی کولر ایران در طی سالهای گذشته بستر بسیار مناسبی را در راستای چابکی، انعطاف پذیری و سرعت عمل در جهت گیری مناسب و به موقع برای این شرکت به ارمغان آورده است تا همچون ابزاری بسیار کارآمد در اختیار پرسنل و مدیران کولر ایران در جهت توسعه، ارتقا و رفع نیازمندیهای بازار و مشتریان شرکت باشد

 

اطمینان دارم هوشمندی مدیران و توانمندی کلیه پرسنل متعهد با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از ابزار اندیشه و استفاده موثر از ظرفیت های ایجاد شده، کارایی شرکت را در سالهای آتی به حداکثر بهره وری رسانده و این امکان را فراهم خواهد نمود تا در راستاری استراتژی تعریف شده با شناسایی واستفاده از فرصتهای پیش رو، فراتر از حد و مرزهای تعیین شده سازمانی در رسیدن به اهداف تعیین شده موفق و سرفراز بوده و ضمن حفظ نیروهای موثر فعلی، زمينه كار و اشتغال براي ديگر جوانان این مرزو بوم را نیز فراهم آورده و برگهای زرین دیگری را در دفتر خاطرات 50 ساله این شرکت به یادگار مزین نماییم

 

 

 

 

.

.