کندانسور

 

کندانسور يكي از اجزائي است كه وظيفه تبادل حرارت را بر عهده دارد

كندانسور گرماي جذب شده توسط اواپراتور از گاز مبرد داخل سيستم را به هواي محيط خارج از كابين اتومبيل انتقال مي‌دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.