خدمات پس از فروش

 

تعویض و تعمیر قطعات کولر اتومبیل

فقط تعویض فیلتر کابین خودرو

سیستم کامل کولر خودرو

تعمیر تمامی انواع کولرهای متفاوت

 

انواع محصولات

 

قطعات کولر اتومبیل

فیلتر کابین خودرو

سیستم کامل کولر خودرو

انواع کولر خودروهای متفاوت

در سال 1319 هجري شمسي، همزمان با شروع توسعه و رشد شهرهاي بزرگ ايران از جمله تهران، (شركت اتوبوس راني اتوتوكل) توسط علي اكبر توسل باقري تاسيس گرديد. در ابتدا او تنها با يك اتوبوس قديمي در شهر كرج آغاز به كار نمود. اما رفته رفته با پشتكار و ابتكارهايش شركت كوچك خود را به رشد قابل توجهي در سالهاي بعد رساند. تا جايي كه شركت اتوبوسرانی اتوتوكل به عنوان يكي از بزرگترين و معروفترين شركتهاي حمل و نقل عمومی در سراسر ايران با داشتن سوابق درخشان، سرويس منظم، سريع و دقيق شناخته شد