معرفی آزمایشگاه شرکت تولیدی و صنعتی کولر ایران

 

 

آزمایشگاه شرکت تولیدی صنعتی کولر ایران در فروردین ماه سال 1387 دربخش مستقلی از مجتمع فنی و مهندسی شرکت واقع در کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج تجهیز و افتتاح گردید و در تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1388/03/01

با اخذ گواهی

ISO IEC 17025

از مرکز تایید صلاحیت ملی ایران به عنوان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد ایران در حوزه های مختلف آزمون و کالیبراسیون فعالیت خود را

ISIRI ، ASTM ،ISO ،DIN ،BS

و غیره همگام با سیاست های کلان کیفیت و با استفاده از مناسب

1

کسب اعتماد مشتريان و ايجاد اطمينان جهت استفاده از خدمات آزمايشگاه

2

3

4

بهبود و حفظ كيفيت ارائه خدمات آزمايشگاه

گسترش دامنه ارائه خدمات آزمايشگاه

ارتقاء دانش فني كاركنان

5

كسب برتري در سهم بازار خدمات آزمايشگاهي

.

  آغاز نمود. این آزمايشگاه با كادر فني و باتجربه در زمينه فعاليت هاي آزمايشگاهي و با بهره گيري از آخرين استانداردهاي ملي و بين المللي آزمون ( مکانیکی و شیمیایی ) و کالیبراسیون

 

 دستگاه های تخصصی و اندازه گیری ( کمیت های دما ، فشار ، گشتاور و ابعادی ) مانند

 

ترین تجهیزات ، امكانات و دانش فني، در جهت نيل به اهداف كيفيت، در نهایت صحت و دقت تشكيل گرديده و طبق برنامه اي مدون و از پيش تعيين شده و سيستماتيك در راستاي توسعه و

تحقق اهداف ذيل گام برداشته است

.

تحقق اهداف تعیین شده با مشاركت كليه كاركنان و تعهد مديريت آزمايشگاه به رویه های حرفه اي و مناسب، حفظ اطلاعات و ارائه خدمات با كيفيت به مشتريان، امكان پذير مي باشد