نقاط عطف

1319

تاسیس شرکت اتوبوسرانی اتوتوکل

1348

تاسیس شرکت بازرگانی اتوتوکل

1350

تامین سیستم کولر خودرو پیکان برای ایران خودرو

1357

تاسیس شبکه توزیع قطعات کولر خودرو

1369

عقد قرارداد نمایندگی و همکاری با شرکت ساندن

(این قرارداد در سال 1379 خاتمه یافت)

1371

تاسیس شرکت تولیدی و صنعتی کولر ایران

1373

افتتاح کارخانه تولیدی و صنعتی کولر ایران

1375

عرضه قطعات کولر ساندن به خطوط خودرو سازی

1376

عقد قرارداد همکاری فنی با شرکت ساندن

1379

عقد قرارداد نمایندگی با شرکت ولئو

1381

عرضه کمپرسور ولئو به خطوط خودرو سازی

1385

عقد قرارداد همکاری فنی با شرکت ولئو

1389

افتتاح خط تولید فیلتر کابین خودرو

بازگشت به بالا