طراحی مهندسی

شرکت كولر ايران با دارا بودن واحد مهندسی، كارشناسان مبتکر و حرفه‌ای، قابلیت طراحی مهندسی کولر خودرو را داراست. دریافت گواهینامه تحقیق و توسعه یکی از افتخارات این واحد است

کنترل کیفیت

آزمایشگاه تخصصی شرکت کولر ایران، همکار با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و دارنده گواهینامه ایزو 17025 می باشد