فیلتر کابین

فیلتر کابین وظیفه جلوگیری از ورود بو، آلودگی و گرد و غبار را بر عهده دارد. شرکت کولر ایران برای تولید فیلتر کابین از مواد اولیه اروپائی که تحت ریز بینانه ترین آزمایش ها قرار گرفته اند استفاده می کند

پژو 206

پژو 405

رانا